Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger:

SoMe Learn ApS
Ladegårdsgade 6 st. tv.
9000 Aalborg
CVR: 4189927
info@somelearn.dk

Priser og betaling
Alle priser er inklusiv moms. Bliver betalingsfristen overskredet, forbeholder SoMe Learn sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

Tilbud og aftale

Tilbuddet afsendes så snart dette er aftalt med kunden enten skriftligt eller mundligt. Tilbuddet sendes over e-mail, og er gældende fra det ankommer. Ved betaling af forløbet antages tilbuddet som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret.

Ansvar

Kunden har ansvaret for de tiltag de laver, under og efter at have deltaget i et online forløb.

Ved køb af online forløb

Når du køber at forløb hos SoMe Learn ApS, forpligter du dig til IKKE at dele materialet videre. Derudover, forpligter du dig til IKKE at videregive dit login, så andre kan tilgå din bruger og dermed tilgå materialet online.  Gør du dette, så er SoMe Learn berettiget til at kræve et erstatningskrav og lukke ned for din adgang til materialet + gruppe.

Indtægtsfraskrivelse
SoMe Learn frasiger sig ansvaret for, at der er garanti for at eleverne opnår succes på og efter forløbet - og dermed opnår en indtjening. Der er ingen forsikring for at du vil kunne efterleve eksemplerne, som er givet som bud på tidligere elevers resultater - dog er de realistiske.

Ansvarsfraskrivelse

SoMe Learn opfordrer altid eleverne til at følge de gældende regler på området - herunder særligt markedsføringsreglerne samt beskatning af gaver, honorar m.m. som eleverne kan blive tilbudt under og efter forløbet. Derfor fraskriver SoMe Learn sig ansvaret for at eleverne følger disse regler, da dette er op til eleverne selv at holde sig opdateret omkring.

Fortrolighed

Begge parter er forpligtet til at behandle oplysningerne på den måde, at de er utilgængelig for andre. Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Det er kundens eget ansvar at slette persondata, som SoMe Learn har adgang til.

Kontakt

Ønsker kunden at komme i kontakt med SoMe Learn ApS, kan dette ske via e-mail "info@somelearn.dk".

Lov og værneting

En eventuelt retsag ville ske ved retten i Aalborg og håndteres under Dansk lovgivning.